Støtte til flåtefornyelse

Informasjon om støtte til flåtefornyelse.

 

Søknadsfrist: 31.12.2023
Frist for inngått nybyggingskontrakt: 01.03.2024
Frist for ferdigstilling av nybygg: 31.12.2026

Søker bør lese godt igjennom søknadsveiledningen for flåtefornyelse før søknad fylles ut og sendes inn.

Søknader om støtte til flåtefornyelse blir behandlet på NOx-fondets styremøter. Søknader må være mottatt hos NOx-fondet minst 4 uker før det styremøtet søknaden ønskes behandlet på.

Dato for styrebehandling av søknader

Ved behov for bistand,  kontakt Magnus Hexeberg i NOx-fondet