Presentasjoner fra NOx-fondets seminar

Kortfilm om NOx-fondet

NOx-fondet arrangerte et seminar 6. september 2018 i Næringslivets hus med fokus på hvordan vi sammen kan bidra til å ytterligere redusere NOx-utslippene. Her kan du laste ned presentasjonene.

Klima og miljø

Norsk olje og gass. Fagsjef klima og miljø Trym Edvardsson

Rederiforbundet. Nye CO2 krav fra IMO betydning for fremtidig utslipp, næringspolitisk direktør Amund Drønen Ringdal

Norsk industri. Prosessindustri, klima og miljø koblet til NOx i 2025-2030-perspektivet, administrerende direktør Stein Lier-Hansen

NOx-fondet

NOx-fondet frem til 2025, daglig leder Tommy Johnsen

DNV GL teknologierfaringer basert på 1000 NOx-tiltak sett i et miljøperspektiv, spesialrådgiver Håkon Hustad

Elektrifisering og batteriteknologi

Eidesvik, Technical Manager & Head of Procurement and IT Arve Nilsen

Torghatten Nord, direktør sjøtransport Bjørn Laksforsmo

Østensjø Rederi, senior prosjektingeniør Egil Arne Skare

Elektrifisering av rigger med vindturbiner, Aker Solutions, Head of Wind Astrid Onsum

Videre teknologiutvikling: Status for faststoff-batterier, DNV GL, senioringeniør Benjamin Gully

LNG i skipsfart

Siem Offshore, PSV, Director Operations Cato Engebretsen

Egil Ulvan Rederi, Tanker, teknisk sjef Ivar Christian Ulvan

Flytende biogass tilgjengelighet og priser, Sund Energi, daglig leder Karen Sund

Metanutslipp fra LNG, Sintef Ocean AS, senioringeniør Dag Stenersen

Hurtigrutens prosjekter, VP Technical Department Frode Hernar 

Renseteknologi

Havfisk, teknisk direktør Stein Oksnes 

SolstadFarstad, miljøingeniør Svein-Erik Isaksen 

Solvang, Fleet Director Tor Øyvind Ask 

Ammoniakkutslipp fra SCR, Ecoxy, daglig leder Bjørn Haukebø

Leverandørperspektiv

 Wartsila, administrerende direktør Hans Petter Nesse 

Bergen Engine, Senior Vice President, Engines Kjell Harloff 

Blueday Technology, salgsdirektør Jørn Einar Berg

Innkjøpsperspektiv

Statens vegvesen, seniorrådgiver Edvard Thonstad Sandvik

Equinor ASA, Principal Consultant Supply Chain Management Marine operations Helge Såtendal

Finansieringsperspektiv

GIEK, senior kundeansvarlig Jan Borø og Eksportkreditt, Senior Vice President - Ocean Industries Laila Johnsen

 DNB, Finansiering av det grønne skiftet, Ursula Tønjum Børge-Ask