Årsrapporten for 2022

AI-generert illustrasjon.

NOx-fondets årsrapport for 2022 er nå tilgjengelig.

Rapporten inkluderer forhold som næringsorganisasjonene er pålagt å rapportere til myndighetene iht. NOx-avtalen.

I tillegg inneholder rapporten beskrivelser av hvilke endringer og viktige saker som har funnet sted i løpet av året, og hvordan næringslivet samlet sett ligger an med tanke på NOx-utslipp i forhold til utslippstaket i NOx-avtalen.

I etterkant av pandemien var det stor spenning i NOx-fondet knyttet til i hvilken grad utslippene ville øke i 2022 i forhold til de to foregående årene som følge av normalisert aktivitet. Foreløpig så ser det ut til at næringslivet vil klare utslippsforpliktelsen for 2022 og 2023 hvor samlet utslipp ikke skal overstige 182.510 tonn for de to årene.

Du kan lese rapporten her.