Berge Rederi får støtte til nytt og miljøvennlig fartøy av NOx-fondet

Skipsfart / Shipping

Publisert

Nytt skip fra Berge rederi

NOx-fondet har gitt Berge Rederi tilsagn om støtte til 10 millioner kroner til et nytt miljøvennlig skip, hvis de skroter eller selger det gamle fartøyet ut av NOx-avgiftspliktig farvann. Berge Rederi er det første selskapet som har fått støtte under flåtefornyelsesprogrammet.

Berge Rederi AS ble etablert i 1997 og har i dag 11 fartøy som frakter råvarer i bulk. Skipene opererer i nordeuropeisk handel hvor typisk last er råvarer til lakseforproduksjon, landbruksindustri, dolomitt og split. Rederiet bygger nå sitt første nybygg MV Sletringen som leveres i midten av 2021. Etter tilsagn om støtte fra NOx-fondet på 10 millioner kroner skal ytterligere ett av skipene skiftes ut til et mer miljøvennlig fartøy. Det nye frakteskipet som er identisk med MV Sletringen har fått navnet MV Selvaagsund, et lokalt navn hvor selskapet er lokalisert, forteller medeier og daglig leder Anne Gunn Berge.

Hva er spesielt med det nye frakteskipet?

– Dette blir nybygg nummer to og designet på begge skipene er utviklet i nært samarbeid med Marine Design & Consulting AS i Bergen. Vi har satset på en teknisk utrustning som inkluderer innovative og bærekraftige løsninger med sterkt fokus på EEDI (Energy Efficiency Design Index), både nåtidens og mulige fremtidige miljøkrav forsøkes imøtekommet på best mulig måte. Skipet vil bli utstyrt med store batteripakker som gjør at båten kan komme inn i havneområdene og til kai kun med bruk av strøm uten å bruke annet maskineri, helt utslippsfritt. Fartøyets lastoperasjoner og gravemaskinen som er montert på dekk vil også være helelektrisk, sier Berge. Disse satsningene på utslippsreduserende tiltak er det aktuelt å søke støtte for gjennom offentlige støtteordninger (slik som Enova). Det nye fartøyet vil bli bygget etter gjeldende klasse og myndighetskrav der både hoved- og hjelpemotor vil tilfredsstille IMO Tier III krav. Lasteskipet skal bygges i Kina, akkurat som det første nybygget og skal være klar til drift i norske farvann i løpet av 2022.

Det gamle frakteskipet MV Froan som skal byttes ut ble bygget i 1985. Det er planlagt at skipet skal selges ut av landet.

 

Hvor viktig er flåtefornyelsesprogrammet for dere?

– En meget bra ting for flåten. Skipet finansieres kun gjennom lån, egenkapital og støtte fra NOx-fondet. For vår del ser vi på støtte fra NOx-fondet som et avgjørende og helt vesentlig bidrag. Dette vil på samme måte som hos oss kunne stimulere til flåtefornyelse i andre rederier. I vårt prosjekt er 10 millioner et betydelig bidrag som gjør at vi kan gjennomføre denne dreiningen inn mot en mer moderne flåte med alle de fordelene det fører med seg for oss, kundene og miljøet. Gjennom denne investeringen ønsker vi å oppnå flere ting. Vi ønsker å styrke kapasiteten vår rent generelt og gi kundene våre tilgang til enda bedre logistikkløsninger. Dette skal samtidig gjøres til konkurransedyktige priser og der fokus rettes mot et grønnere miljøfotavtrykk. Vi har hatt stort fokus på å redusere utslipp og imøtekomme både eksisterende og fremtidige krav til utslipp og energiøkonomisk drift når vi har utviklet det nye fartøyet. Prisen på brukt flåte har krøpet såpass oppover de siste årene, at spranget til nybygg har blitt lite, tatt i betraktning alle fordelene det er med nybygg både driftsmessig og miljømessig. Det er store fordeler med to like skip, både med innkjøp, planlegging, drift og logistikk. Miljøvennlig, bæredyktig og fremtidsrettet drift er tre nøkkelord som går igjen ved denne satsingen i det lokale rederiet, avslutter Berge.

 

Flåtefornyelsesprogrammet
NOx-fondet lanserte 10. august et støtteprogram for flåtefornyelse i skipsfarten med investeringsstøtte til nybygg fra 5 mill. kr til 50 mill. kr dersom eldre skip erstattes.
Formålet med støtteprogrammet er å bidra til at eldre skip, som ellers ville ha fortsatt med høye avgiftspliktige NOx-utslipp, erstattes av nye skip med lave NOx-utslipp.
Støtten gis som en fast sum, men det stilles krav om at det utgående fartøy har et NOx-avgiftspliktig referanseutslipp på minst 15 tonn.