Nyheter

Vis filtrering

60 resultater

Type artikkel
Velg område
60 resultater funnet med valgt filtrering.
  1. NOx-fondet har gitt tilsagn om inntil 30 mill. kr i støtte for å redusere utslippene i Utsirasambandet

    Kolumbus, Rogaland fylkeskommunes kollektivtrafikkselskap, skal i løpet av våren 2023 lyse ut konkurranse på ny kontrakt for Utsirasambandet, med oppstart 1. januar 2025. NOx-fondet gir støtte til tiltak som reduserer NOx-utslippene, og styret i NOx-fondet har besluttet å gi tilsagn på inntil 30 mill. kr i støtte til utslippsreduserende tiltak for fartøyet som skal betjene sambandet i neste kontraktsperiode.

  2. NOx-avtalen forlenges til 2027

    Klima- og miljødepartementet og næringsorganisasjonene har forlenget NOx-avtalen (2018-2025) med to år, slik at virketiden løper ut 2027. Tillegget innebærer at det fastsettes utslippstak for årene 2026-2027, og at avtalen gir grunnlag for avgiftsfritak for NOx-avgift til 31. desember 2027.