Nyheter

Vis filtrering

60 resultater

Type artikkel
Velg område
60 resultater funnet med valgt filtrering.
  1. Tilskudd fra NOx-fondet i perioden 2018-2020

    På NOx-fondets styremøte i november ble det gitt nesten 200 mill. kr i tilsagn om støtte til 16 tiltak. Totalt har NOx-fondet gitt tilsagn om støtte til over 5,5 milliarder kroner til 279 tiltak i perioden 2018-2020. Tiltakene er estimert å gi en årlig NOx-reduksjon på over 18 000 tonn. Merk at covid19 og tilhørende markedsendringer gjør at enkelte prosjekter i porteføljen er beheftet med stor usikkerhet.