Forlenget søknadsfrist for flåtefornyelsesprogrammet

Publisert

Verft

NOx-fondet har besluttet ny søknadsfrist til 31.12.2023 for flåtefornyelsesprogrammet.

Formålet med støtteprogrammet for flåtefornyelse, som NOx-fondet lanserte 10. august 2020, er å bidra til at eldre skip, som ellers ville ha fortsatt med høye avgiftspliktige NOx-utslipp, erstattes av nye skip med lave NOx-utslipp.

For nye søknader gjelder følgende tidsfrister:
Mottatt søknad: 31.12.2023
Nybyggerkontrakt: 01.03.2024
Ferdigstilt fartøy: 31.12.2026

For øvrig gjelder støttebetingelser som tidligere.

Støtte kan gis til virksomheter som planlegger bygging av nye fartøy med NOx-avgiftspliktig driftsmønster i Norge. NOx-fondet skiller mellom 2 ulike støttetilnærminger:
Gruppe 1
Støtte til søknader med spesifisert utgående fartøy (et eller flere) i søknadsfasen. Disse gis støtte i tråd med dagens betingelser og vurderinger, og med støtteomfang på 12,5-62,5 MNOK per nybygg, avhengig av NOx-utslippet på utgående skip.
Gruppe 2
Støtte til nybygg som ikke er knyttet til spesifisert utgående fartøy.
Støtteomfang er på 6,25 MNOK per nybygg.

Les mer i veiledning "støtteprogram for flåtefornyelse"