Hurtigruten skal gå på biogass

Publisert

Hurtigruten Polarlys

MS Polarlys er ett av Hurtigrutens skip som skal gjennom omfattende miljøoppgraderinger. Med gassmotor og batteripakker vil skipet være like effektivt og miljøvennlig som om hun skulle vært ny. Foto: CARSTEN PEDERSEN/Hurtigruten.

Hurtigruten har fått tilsagn om støtte fra NOx-fondet på over 625 millioner kroner til tiltak med kombinasjon av batteripakker, flytende naturgass (LNG) og biogass (LBG). Nå har de inngått avtale med Biokraft for leveranse av biogass. Dette er den største biogassavtalen på verdensbasis.

Kystruten med nye oppgraderte skip som skal gå fra Bergen til Kirkenes har oppstart fra 1. januar 2021 med varighet i 10 år. NOx-fondet har vært opptatt av å oppnå langsiktige, store og sikre utslippsreduksjoner, og har derfor gitt støtte til seks skip fra konvensjonell dieseldrift til miljøvennlige hybridskip drevet av gass og batteripakker som gir betydelige reduksjoner i utslipp av klimagasser.

Nå har Hurtigruten inngått en avtale med Biokraft om levering av biogass til skipene frem til 2027. Biogassen som er laget av organisk avfall fra skogbruk og oppdrettsnæring, er kortreist og kommer i fra Biokrafts anlegg på Skogn i Nord-Trøndelag.

En slik stor kontrakt kan bidra til store endringer for fremtidens drivstoff innen skipsfart. NOx-fondet gratulerer både Hurtigruten og Biokraft som bidrar til en slik viktig utvikling innen fornybart og klimavennlig drivstoff.   

 

Du kan lese mer om saken her