Lavere maksimal støtteandel til ureaforbruk

Støtteordninger / Fundings

Publisert

Ureapellets

NOx-fondet reduserer den maksimale prosentvise støtteandelen fra 80 % til 70 % av urea-kostnaden.

NOx-fondet gir støtte til ureaforbruk som benyttes i SCR-anlegg på skip og mobile rigger med 2,50 kr per kilo og p.t. maksimalt 80 % av kostnaden (den laveste summen av disse). Kiloprisen vil fortsatt være det samme, men maksimal kostnadspris vil bli redusert til 70 %. Endringen vil tre i kraft fra 1. januar 2022.

70 % støtteandel er i tråd med øvrige støtteandeler til alle andre støtteordninger i NOx-fondet.

Støtte til urea er besluttet å gjelde ut 2025.