NOx-fondet avvikler unntaksordningen om fremskyndet støtteutbetaling til prosjekter påvirket av korona

Støtteordninger / Fundings

Publisert

Illustrerer vann

Endringen trer i kraft fra 1. oktober 2021.

Prosjekter som har blitt forsinket på grunn av koronasituasjonen har, etter søknad til NOx-fondet, kunnet få forhåndsutbetalt støtte på 50 % av tilsagnsbeløp. Den midlertidige ordningen ble innført for å avhjelpe prosjekter som har pådratt seg store utgifter, men som har stoppet opp på grunn av stans i levering av utstyr og tjenester. NOx-fondet har besluttet å avvikle denne unntaksordningen siden samfunn og industri beveger seg nå gradvis tilbake til en normaltilstand og prosjekter lar seg ferdigstille omtrent til normert tid.