NOx-fondet gir 873 millioner kroner i støtte til nye prosjekter

Grønne midler

AI-generert illustrasjon.

NOx-fondet har vedtatt støtte til 37 nye tiltak i perioden april til august 2023. Samlet gir prosjektene en estimert NOx-reduksjon på 1800 tonn og et støtteomfang på ca. 873 millioner kroner.

NOx-fondet har behandlet 47 søknader på styremøter fom. april til august 2023. Totalt fikk 37 prosjekter nye tilsagn om støtte, 5 fikk avslag og 5 prosjekter fikk reviderte tilsagn om støtte.

Fordelt over tiltakstyper, så var det 7 virksomheter som fikk støtte til flåtefornyelse, 19 fikk støtte til SCR-teknologi kombinert med energieffektiviseringstiltak eller motorbytte, 5 virksomhet fikk støtte til landstrøm, to fikk støtte til energieffektiviseringstiltak og en fikk støtte til elektrifisering.

Fordelt på næring, har olje- og gassindustrien fått tilsagn om støtte til 5 prosjekter, som vil gi en total NOx-reduksjon på 980 tonn. Skipsfarten har fått tilsagn om støtte til 17 prosjekter, som samlet vil gi en estimert NOx-reduksjon på 583 tonn. Fiske har fått tilsagn om støtte til 8 prosjekter, som vil gi en NOx-reduksjon på 185 tonn og industri har fått støtte til 2 prosjekter som er estimert til å redusere 61 tonn NOx.

Total oversikt over innvilget støtte i NOx-avtalen 2018-2025