Tilsagn om støtte fra NOx-fondet

Støtteordninger / Fundings

Publisert

Håndhilsen

På NOx-fondets styremøte i august ble det gitt over 300 mill. kr i tilsagn om støtte til 16 tiltak. Totalt vil dette gi en årlig NOx-reduksjon på over 1.000 tonn.

Ny tildeling av støtte fra NOx-fondet i august

På styremøtet 25. august ble 18 søknader behandlet. 16 prosjekter fikk tilsagn om støtte og 2 prosjekter fikk avslag.  6 av søknadene er konfidensielle og vises ikke i totaloversikten i regnearket. 

Olje og gass har fått innstilt støtte til 5 prosjekter til nesten 160 millioner kroner og hvor anslått årlig NOx-reduksjon er estimert til 511 tonn. Skipsfart har fått tilsagn om støtte til 8 prosjekter med anslått årlig NOx-reduksjoner er på 444 tonn. Innstilt støtte til er nesten 132 millioner kroner. Dette er et stort omfang av tildelinger og NOx-fondet ser med dette et gledelig tegn til at mange trukne/utsatte prosjekter gjennom pandemien nå delvis blir erstattet.

 

Næring

Antall søknader

Anslått årlig NOx-reduksjon (tonn)

Innstilt støtte (kr)

Olje og gass

5

511

    159 084 000

Skipsfart

8

444

    131 772 000

Fiske

2

46

      20 000 000

Industri

1

5

         1 512 000

Total

16

1 006

    312 368 000

 

Tilsagn fordelt på tiltakstyper viser at den største andelen har gått til motorteknisk ombygging med 5 innvilgede søknader (hvorav 4 prosjekter inkluderer SCR i ombyggingen). Dette utgjør en estimert årlig NOx-reduksjon på 324 tonn. 4 tilsagn har gått til flåtefornyelse med en NOx-reduksjon på 234 tonn per år. Under kategorien "andre tiltak" inngår energioptimalisering i kombinasjon med (for NOx-fondet) ny NOx-renseteknologi.

 

Tiltakstype

Antall søknader

Anslått årlig NOx-reduksjon (tonn)

Innstilt støtte (kr)

Flåtefornyelse

4

234

      80 000 000

Batteri + SCR

1

99

      33 202 000

Elektrifisering i industri/Olje & gass

1

78

      31 000 000

Energieffektivisering

1

73

      21 615 000

Motorbytte + SCR

1

5

         1 890 000

Motorteknisk ombygging

5

324

      78 049 000

SNCR (Ikke-selektiv katalytisk rensing)

1

5

         1 512 000

Andre tiltak

2

188

      65 100 000

Total

16

1 006

    312 368 000

 

Totaloversikt i NOx-avtalen 2018-2025

NOx-fondet har hittil i NOx-avtalen 2018-2025 behandlet 473 søknader. 411 har fått tilsagn om økonomisk støtte til utslippsreduserende prosjekter i norsk næringsliv. Av disse er nå 89 ferdig verifiserte. Det inngår i tallgrunnlaget at 95 søknader er trukket, og 62 søknader har fått avslag.. 

Tilsagn

180

Ferdig verifisert

89

Midlertidig verifisert

47

Trukket

95

Avslag

62

Totalt

473