Biodiesel

Uttesting av 2G Polar biodrivstoff på marine dieselmotorer

Biogass

Nordlandsbanen på biogass

Ammoniakkutslipp fra SCR-anlegg

Ammoniakkutslipp fra SCR-anlegg om bord i fartøy (Ecoxy 2017)

Metanutslipp fra gassmotorer

GHG and NOx emissions from gas fuelled engines (Sintef Ocean 2017)

Batteriteknologi

Life cycle analysis of batteries in maritime sector (Maritime Battery Forum 2016)

Næringseffekter av Miljøavtalen

I 2014 skrev Vista Analyse en rapport om næringseffekter av Miljøavtalen om NOx på oppdrag fra NOx-fondet.

Næringseffekter av Miljøavtalen om NOx (Vista Analyse 2014)

LNG-markedet i Norge

En bredt sammensatt arbeidsgruppe bestående av åtte medlemmer utarbeidet i 2013 en rapport om LNG-markedet i Norge.

Et bedre fungerende LNG-marked (NOx-fondet 2013)

Brukererfaringer og nye teknologier

Martintek publiserte i 2012 to rapporter etter støtte fra NOx-fondet. 

Brukererfaringer med NOx-tiltak (Marintek 2012)

Mulige nye teknologier for NOx-reduksjon (Marintek 2012)

Ferrolegeringsindustrien

SINTEF har publisert en rapport om tiltak i ferrolegeringsindustrien etter støtte fra NOx-fondet.

NOx-reduserende tiltak i ferrolegeringsindustrien (SINTEF 2012)