Biodiesel

Uttesting av 2G Polar biodrivstoff på marine dieselmotorer

Biogass

Nordlandsbanen på biogass

Ammoniakkutslipp fra SCR-anlegg

Ammoniakkutslipp fra SCR-anlegg om bord i fartøy (Ecoxy 2017)

Metanutslipp fra gassmotorer

GHG and NOx emissions from gas fuelled engines (Sintef Ocean 2017)

Batteriteknologi

Bruk av batteri/brenselcelle på hurtigbåt (Selfa Arctic 2016 revidert 2017)

Life cycle analysis of batteries in maritime sector (Maritime Battery Forum 2016)

Næringseffekter av Miljøavtalen

I 2014 skrev Vista Analyse en rapport om næringseffekter av Miljøavtalen om NOx på oppdrag fra NOx-fondet.

Næringseffekter av Miljøavtalen om NOx (Vista Analyse 2014)

LNG-markedet i Norge

En bredt sammensatt arbeidsgruppe bestående av åtte medlemmer utarbeidet i 2013 en rapport om LNG-markedet i Norge.

Et bedre fungerende LNG-marked (NOx-fondet 2013)

Brukererfaringer og nye teknologier

Martintek publiserte i 2012 to rapporter etter støtte fra NOx-fondet. 

Brukererfaringer med NOx-tiltak (Marintek 2012)

Mulige nye teknologier for NOx-reduksjon (Marintek 2012)

Ferrolegeringsindustrien

SINTEF har publisert en rapport om tiltak i ferrolegeringsindustrien etter støtte fra NOx-fondet.

NOx-reduserende tiltak i ferrolegeringsindustrien (SINTEF 2012)