Næringslivsorganisasjonene bak NOx-avtalen

15 næringslivsorganisasjonene har undertegnet NOx-avtalen. Gjennom avtalen skal næringsorganisasjonene sørge for at de samlede NOx-utslippene fra kilder omfattet av avtalen ikke overskrider et fastsatt utslippstak.