NOx-fondets styre

Næringslivets NOx-fond er registrert som en forening i Enhetsregisteret i Brønnøysund.

Søknader vil bli behandlet på NOx-fondets styremøter

Styremøter 2024:

  • Tirsdag 30. januar
  • Tirsdag 12. mars 
  • Tirsdag 7. mai
  • Tirsdag 11. juni
  • Tirsdag 27. august
  • Tirsdag 29. oktober 
  • Tirsdag 10. desember
Styrets sammensetning

Styreleder:
Tor Arnesen, Næringslivets Hovedorganisasjon

Nestleder:
Jan Ivar Maråk, Fiskebåt

Medlemmer:
Tor Arne Borge, Kystrederiene 
Øyvind Jonassen, Norges Rederiforbund
Valborg Øverland Birkenes, Offshore Norge

Varamedlemmer:
Per Øyvind Langeland, Næringslivets Hovedorganisasjon
Joakim Martinsen, Norges Fiskarlag
Webjørn Sandor Knudsen, NHO Sjøfart
Marit Holtermann Foss, Norsk Industri
Svein Kamfjord, Samfunnsbedriftene

Vedtekter