NOx-fondets styre

Næringslivets NOx-fond er registrert som en forening i Enhetsregisteret i Brønnøysund.

Søknader vil bli behandlet på NOx-fondets styremøter

Styremøter 2023

  • Tirsdag 24. januar
  • Mandag 13. mars 
  • Tirsdag 25. april
  • Tirsdag 13. juni
  • Mandag 28. august
  • Tirsdag 17. oktober 
  • Tirsdag 12. desember
Styrets sammensetning

Styreleder:
Tor Arnesen, Næringslivets Hovedorganisasjon

Nestleder:
Jan Ivar Maråk, Fiskebåt

Medlemmer:
Tor Arne Borge, Kystrederiene 
Øyvind Jonassen, Norges Rederiforbund
Valborg Øverland Birkenes, Offshore Norge

Varamedlemmer:
Per Øyvind Langeland, Næringslivets Hovedorganisasjon
Joakim Martinsen, Norges Fiskarlag
Webjørn Sandor Knudsen, NHO Sjøfart
Marit Holtermann Foss, Norsk Industri
Svein Kamfjord, Samfunnsbedriftene

Vedtekter