NOx-fondets styre

Næringslivets NOx-fond er registrert som en forening i Enhetsregisteret i Brønnøysund.

Styremøter 2022

Søknader vil bli behandlet på NOx-fondets styremøter:

  • Tirsdag 25. januar 
  • Tirsdag 8. mars
  • Tirsdag 26. april 
  • Torsdag 16. juni 
  • Onsdag 24. august 
  • Tirsdag 11. oktober
  • Tirsdag 6. desember 
Styrets sammensetning

Styreleder:
Tor Arnesen, Næringslivets Hovedorganisasjon

Nestleder:
Jan Ivar Maråk, Fiskebåt

Medlemmer:
Tor Arne Borge, Kystrederiene 
Øyvind Jonassen, Norges Rederiforbund
Valborg Øverland Birkenes, Offshore Norge

Varamedlemmer:
Per Øyvind Langeland, Næringslivets Hovedorganisasjon
Joakim Martinsen, Norges Fiskarlag
Webjørn Sandor Knudsen, NHO Sjøfart
Marit Holtermann Foss, Norsk Industri
Svein Kamfjord, Samfunnsbedriftene

Vedtekter