Illustrasjon av NOx-fondets tilsluttede virksomheter

Sammen om å kutte utslipp

Aktuelt

  1. Lavere NOx-utslipp reduserer forsuring og overgjødsling i Norge

    NOx-fondet har gjennom målrettede tiltak bidratt til betydelige reduksjoner i NOx-utslipp i Norge. Dette har ikke bare hatt positive effekter for luftkvaliteten, men også for vann og hav ved å redusere forsuring og overgjødsling. Forskning fra NIVA bekrefter dette.

  2. ESA godkjenner NOx-avtalen 2026-2027

    EFTAs overvåkningsorgan (ESA) har godkjent tilleggsavtalen for NOx for perioden 2026-2027. NOx-fondet vil nå fatte vedtak for alle søknader om støtte til tiltak som er utsatt i påvente av denne avklaringen.

Nyhetsbrev

Meld deg på NOx-fondets nyhetsbrev

Spørsmål?

Kontakt ansatte i NOx-fondet