Illustrasjon av NOx-fondets tilsluttede virksomheter

Sammen om å kutte utslipp

Aktuelt

  1. ESA godkjenner NOx-avtalen 2026-2027

    EFTAs overvåkningsorgan (ESA) har godkjent tilleggsavtalen for NOx for perioden 2026-2027. NOx-fondet vil nå fatte vedtak for alle søknader om støtte til tiltak som er utsatt i påvente av denne avklaringen.

Nyhetsbrev

Meld deg på NOx-fondets nyhetsbrev

Spørsmål?

Kontakt ansatte i NOx-fondet