Kontaktinformasjon

For generelle henvendelser send e-post til post@nox-fondet.no

Tommy
Kontaktes ved spørsmål om selve NOx-avtalen og NOx-fondets styring, organisering, økonomi og juridiske forhold. Tommy er også kontakt mot myndigheter og enkelte særlig store prosjekter og virksomheter. Han er også ansvarlig for utviklingen av NOx-fondets støtteordninger.

Anne-Lise
Kontaktes ved spørsmål knyttet til ureasøknader. Anne-Lise behandler også søknader om: tiltak, service av SCR-anlegg og måling. Anne-Lise er også ansvalig redaktør for hjemmesiden. 

Wenche
Kontaktes ved spørsmål angående innlogging eller bruk av portalene som benyttes for tilslutning, NOx-rapportering og søknader.

Magnus
Kontaktes ved tekniske spørsmål knyttet til tiltak eller NOx-beregninger eller ved behov for veiledning til tiltakssøknaden. Magnus er også vår markedsansvarlig.

Elisabeth
Kontaktes ved spørsmål angående tilslutning og rapportering. Elisabeth behandler også søknader om: tiltak, service av SCR-anlegg og måling.

Besøksadresse

  • Middelthunsgate 27
  • Majorstuen, Oslo

Postadresse

  • Postboks 5250
  • Majorstuen, N-0303
  • Oslo

E-post

Sosiale medier