Kontaktinformasjon

For generelle henvendelser send e-post til post@nox-fondet.no

Tommy
Kontaktes ved spørsmål om NOx-avtalen, avgiftsplikt og NOx-fondets styring. Tommy er også kontakt mot myndigheter og store prosjekter. 

Anne-Lise
Kontaktes ved spørsmål knyttet til ureasøknader, og administrativ behandling av søknader om støtte til tiltak, service av SCR-anlegg og måling. Anne-Lise kan også kontaktes vedrørende hjemmesiden. 

Wenche
Kontaktes ved spørsmål angående innlogging eller bruk av portalene som benyttes for tilslutning, NOx-rapportering og søknader.

Magnus
Kontaktes ved spørsmål eller behov for veiledning knyttet til tiltaksstøtte og NOx-beregninger. 

Elisabeth
Kontaktes ved spørsmål angående tilslutning, NOx-rapportering, og administrativ behandling av søknader om støtte til tiltak, service av SCR-anlegg og måling. 

Besøksadresse

  • Middelthunsgate 27
  • Majorstuen, Oslo

Postadresse

  • Postboks 5250
  • Majorstuen, N-0303
  • Oslo

E-post

Sosiale medier