Støtte til ureaforbruk

Her søker du om støtte til ureaforbruk som benyttes i SCR-anlegg på skip og mobile rigger.

Søknad om støtte til urea skal sendes inn via vår web-portal. Man må være pålogget bruker for å søke. Dersom du ikke er registrert bruker, kontakt NOx-fondet og vi vil hjelpe deg. 

Søker bør lese godt igjennom veiledning til søknader kap. 3. før søknadskjema fylles ut.

Søknadsveiledning