Støtte til ureaforbruk

Informasjon om støtte til ureaforbruk som benyttes i SCR-anlegg på skip og mobile rigger.

Søknad om støtte til urea skal sendes inn via vår digitale løsning. Man må være registrert bruker for å søke. En som allerede er registrert i virksomheten kan registrere nye brukere. 

Søker bør lese godt igjennom søknadsveiledningen kap. 3. før søknadskjema fylles ut.

Ved behov for bistand, kontakt NOx-fondet og vi vil hjelpe deg.