Utbetaling av støtte

Informasjon om egenerklæring og utbetaling.

 

Informasjon om egenerklæring

Virksomheten plikter å rapportere effekten av tiltaket og tilhørende kostnader etter gjennomføring. Dette gjøres i form av en såkalt egenerklæring.  

Opplysningene vil bli benyttet både som grunnlag for NOx-fondets verifikasjon og utbetaling av støtte, og som grunnlag for fondets rapportering til myndighetene.

Utbetalingsbrev

Etter at de innsendte opplysningene er kvalitetssikret, vil NOx-fondet sende utbetalingsbrev til virksomheten med de data som ligger til grunn for utbetalingen av støtte. Utbetalingen vil da også bli gjennomført.  

Ved behov for bistand, kontakt NOx-fondet og vi vil hjelpe deg.