Slik får du utbetalt støtte fra NOx-fondet

Det er utarbeidet skjema som virksomheter med tilsagn om støtte til NOx-reduserende tiltak må bruke for å rapportere effekten av tiltaket.

Opplysningene vil bli benyttet både som grunnlag for utbetaling av støtte fra NOx-fondet og som grunnlag for fondets rapportering til myndighetene.


Egenerklæring

Virksomheten plikter å rapportere gjennomføring av tiltaket og tiltakets NOx-reduserende effekt (innsendelse av egenerklæring) så snart som mulig.
Ved å fylle ut egenerklæringen så grundig og samvittighetsfullt som mulig sikrer virksomheten seg en raskest mulig saksbehandling. Dersom eventuelle manglende opplysninger må innhentes, vil fondets tidspunkt for utbetaling til virksomhetene og innrapportering til myndighetene kunne bli forsinket.

NOx-fondet har en ny digital løsning for innsending av egenerklæring. For å få tilgang til skjema skal man logge seg på vår portal med samme e-post adresse som vi har registrert fra søknaden. Vi anbefaler å bruke nettleserne Google Chrome, Safari, Edge, eller Mozilla Firefox.

NB! Har du ikke benyttet løsningen tidligere, må du på innloggingssiden klikke "registrer deg nå". Legg merke til at NOx-fondets digitale løsning for søknadsbehandling med innsending av egenerklæring er en annen løsning enn den som brukes for innrapportering av utslipp.

Ta kontakt med NOx-fondet dersom du trenger hjelp.

Første gangs brukere av portalen må registrere seg ved å klikke "Registrer deg nå"

Første gangs brukere av portalen må registrere seg ved å klikke "Registrer deg nå"

Utbetalingsbrev

Etter at DNV har kvalitetssikret opplysningene vil NOx-fondet sende brev til virksomheten med de data som vil ligge til grunn for utbetalingen av støtte, samt andre nøkkelopplysninger knyttet til utbetalingen.

Dette dokumentet benyttes som grunnlag for utbetalingen av støtten fra NOx-fondets side.