Her finner du informasjon om innbetalingssatsene.

Satsene for innbetaling til NOx-fondet i 2022 er på 16,50 kr/kg NOx for offshore (utslipp knyttet til olje og gassutvinning) og 10,50 kr/kg NOx for øvrig virksomhet (fiskefartøy, skipsfart, landbasert industri, luftfart, fjernvarme osv.).

Til sammenlikning så er den statlige innbetalingssatsen for utslipp av NOx i 2022 på 23,79 kr/kg NOx.