Her finner du informasjon om innbetalingssatsene til NOx-fondet.

Satsene for innbetaling til NOx-fondet fra og med 1.kvartal 2023 er på 17,00 kr/kg NOx for utslipp fra olje og gassutvinning og 11,00 kr/kg NOx for øvrig virksomhet (fiskefartøy, skipsfart, landbasert industri, luftfart, fjernvarme osv.). Til sammenlikning så er den statlige innbetalingssatsen for utslipp av NOx i 2023 på 24,46 kr/kg NOx.

Historiske innbetalingssatser fra 2017

Forskjellen mellom høy og lav innbetalingssats har blitt mindre, spesielt regnet som prosentmessig forskjell, noe som er i tråd med NOx-avtalen 2018-2025.

År

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Fiskal avgift

(Kr per kg NOx)

21,59

21,94

22,27

22,69

23,48

23,79

24,46

25,50

NOx-fondets satser

Lav og høy sats

(Kr per kg NOx)

4 og 11

6 og 12

8,50 og 14,50

10,50 og 16,50

10,50 og 16,50

10,50 og 16,50

11 og 17

11,50 og 17,50