Her finner du informasjon om innbetalingssatsene til NOx-fondet.

Satsene for innbetaling til NOx-fondet fra og med 1.kvartal 2024 er på 17,50 kr/kg NOx for utslipp fra olje og gassutvinning og 11,50 kr/kg NOx for øvrig virksomhet (fiskefartøy, skipsfart, landbasert industri, luftfart, fjernvarme osv.). Til sammenlikning så er den statlige innbetalingssatsen for utslipp av NOx i 2024 på 25,59 kr/kg NOx.

Historiske innbetalingssatser fra 2017

Forskjellen mellom høy og lav innbetalingssats har blitt mindre, spesielt regnet som prosentmessig forskjell, noe som er i tråd med NOx-avtalen 2018-2025.

År Fiskal avgift
(kr per kg NOx)
Lav sats NOx-fondet
(kr per kg NOx)
Høy sats NOx-fondet
(kr per kg NOx)
2024 25,59 11,50 17,50
2023 24,46 11,00 17,00
2022 23,79 10,50 16,50
2021 23,48 10,50 16,50
2020 22,69 10,50 16,50
2019 22,27 8,50 14,50
2018 21,94 6,00 12,00
2017 21,59 4,00 11,00