Støtte til service på SCR-anlegg

Informasjon om støtte til service og vedlikehold av SCR-anlegg på fartøy og rigg.

 

Søker bør lese godt igjennom søknadsveiledningen kap. 3.3 og kap. 3.4 før digitalt søknadskjema fylles ut. Søknad sendes i etterkant av at service er gjennomført med vedlagt servicerapport og dokumentasjon på medgåtte kostnader. 

Ved behov for bistand, kontakt NOx-fondet og vi vil hjelpe deg.