Støtte til service på SCR-anlegg

Her søker du om støtte til service og vedlikehold av SCR-anlegg på fartøy og rigg.

Søknad om støtte sendes inn til post@nox-fondet.no med vedlagt servicerapport og dokumentasjon på medgåtte kostnader.

Søker bør lese godt igjennom veiledning til søknader kap. 3.3 og kap. 3.4 før søknadskjema fylles ut. Det er mulig å gi tilsagn om støtte i forkant hvis det er ønskelig. 

Søknadsveiledning

Søknadsskjema

Ved behov for bistand, kontakt NOx-fondet og vi vil hjelpe deg.