Støtte til måling

Informasjon om støtte til måling for skip og flyttbare rigger.

 

Støtten gis etterskuddsvis etter dokumentert måling. Det gis ikke tilsagn om støtte i forkant. Søknad om støtte sendes inn i etterkant av at utslippsmåling er gjennomført, med vedlagt målerapport og dokumentasjon på medgåtte kostnader. 

Søker bør lese godt igjennom søknadsveiledningen kap. 3.2 og kap. 3.4 før digitalt søknadskjema fylles ut.

Måling må foretas av en godkjent aktør som er akkreditert for utslippsmålinger av Sjøfartsdirektoratet . Aktører som er godkjent i Norge for maritime målinger finner du her: Kvalifisert aktør for måling

Ved behov for bistand, kontakt NOx-fondet og vi vil hjelpe deg.