Støtte til måling

Her søker du om støtte til måling for skip og flyttbare rigger.

Støtten gis etterskuddsvis etter dokumentert måling. Det gis ikke tilsagn om støtte i forkant. Søknad om støtte sendes inn i etterkant av at utslippsmåling er gjennomført, med vedlagt målerapport og dokumentasjon på medgåtte kostnader til post@nox-fondet.no.

Søker bør lese godt igjennom veiledning til søknader kap. 3.2 og kap. 3.4 før søknadskjema fylles ut.

Måling må foretas av en godkjent aktør som er akkreditert for utslippsmålinger av Sjøfartsdirektoratet (eller annen tilsvarende myndighet for andre sektorer enn maritim).
Aktører som er godkjent i Norge for maritime målinger finner du her:
Kvalifisert aktør for måling

Søknadsveiledning

Har du ikke benyttet løsningen tidligere, må du på innloggingssiden klikke "registrer deg nå".
Legg merke til at NOx-fondets digitale løsning for søknadsbehandling av tiltak og måling er en annen løsning enn den som brukes for innrapportering av utslipp.

Første gangs brukere av portalen må registrere seg ved å klikke "Registrer deg nå"

Ved behov for bistand, kontakt NOx-fondet og vi vil hjelpe deg.