Støtte til NOx-reduserende tiltak

Her søker du om støtte til NOx-reduserende tiltak.

NOx-fondet har en ny nettbasert løsning for innsending av søknader til NOx-reduserende tiltak. Vi anbefaler å bruke nettleserne Google Chrome, Safari, Edge, eller Mozilla Firefox.

Søker bør lese godt igjennom veiledning til søknader om støtte før søknad fylles ut og sendes inn.

Søknadsveiledning

NB! Har du ikke benyttet løsningen tidligere, må du på innloggingssiden klikke "registrer deg nå". Legg merke til at NOx-fondets digitale løsning for søknadsbehandling med innsending av egenerklæring er en annen løsning enn den som brukes for innrapportering av utslipp.

Første gangs brukere av portalen må registrere seg ved å klikke "Registrer deg nå"

Søknader om støtte til tiltak blir behandlet på NOx-fondets styremøter. Søknader må være mottatt hos NOx-fondet minst 4 uker før det styremøtet søknaden ønskes behandlet på.

Dato for styrebehandling av søknader

Ved behov for bistand, kontakt NOx-fondet og vi vil hjelpe deg.