Støtte til NOx-reduserende tiltak

Informasjon om støtte til NOx-reduserende tiltak.

 

Søker bør lese godt igjennom søknadsveiledningen før søknad fylles ut og sendes inn.

Søknader om støtte til tiltak blir behandlet på NOx-fondets styremøter. Søknader må være mottatt hos NOx-fondet minst 4 uker før det styremøtet søknaden ønskes behandlet på.

Dato for styrebehandling av søknader

Ved behov for bistand,  kontakt Magnus Hexeberg i NOx-fondet