NOx-avtalen 2018-2025 med forlengelse til 2027 legger til grunn at næringsorganisasjonene skal sørge for at de samlede utslippene av NOx over perioder på to år ikke overskrider et utslippstak.

Næringsorganisasjonene har overholdt utslippstaket for NOx-utslipp 2022-2023.

Utslippene for avtaleperioden 2018/2019,  2020/2021 og 2022/2023 har vært under utslippstaket. Samlet sett så skal NOx-utslippet under NOx-avtalen for 2022 og 2023 ikke overstige 182 510 tonn. De totale utslippene under NOx-avtalen for begge årene sammenlagt, basert på innrapporterte utslipp til NOx-fondet, er på 166 495 tonn. Det betyr at næringsorganisasjonene har overholdt utslippstaket for NOx-utslipp for 2022 og 2023.