Innvilget støtte

Innvilget støtte fra NOx-fondet innenfor NOx-avtalen 2018-2025. Omfatter støtte til NOx-reduserende tiltak, målinger og service og vedlikehold på SCR-anlegg.

Støtte til NOx-reduserende tiltak

NOx-fondet har hittil i NOx-avtalen 2018-2025 behandlet 668 søknader. Av disse er nå 220 ferdig verifiserte. Det inngår i tallgrunnlaget at 175 søknader er trukket, og 84 søknader har fått avslag. Resterende som har fått tilsagn om støtte er under verifikasjon.

Søknader som har fått avslag, utsatt, er trukket eller er konfidensielle vises ikke i oversikten.

Oppdatert 11. mars 2024.

Oversikt over innvilget støtte til tiltak

Støtte til måling 

For å bedre dokumentasjonen av NOx-utslipp eller i forbindelse med støtte til NOx-reduserende tiltak gir NOx-fondet støtte til NOx-måling på skip og flyttbare rigger. 

Oppdatert 11. mars 2024.

Oversikt over innvilget støtte til måling 

Støtte til service og vedlikehold av SCR-anlegg på fartøy 

For å  bidra til at funksjonaliteten på SCR-anleggene, og spesielt NOx-reduksjonen, opprettholdes over tid, gir NOx-fondet støtte til service og vedlikehold av SCR-anlegg på fartøy.

Oppdatert 11. mar 2024.

Oversikt over innvilget støtte til service og vedlikehold av SCR-anlegg