Innvilget støtte

Innvilget støtte fra NOx-fondet innenfor NOx-avtalen 2018-2025. Omfatter støtte til NOx-reduserende tiltak, målinger og service og vedlikehold på SCR-anlegg.

Støtte til NOx-reduserende tiltak

NOx-fondet har hittil i NOx-avtalen 2018-2025 behandlet 493 søknader. 430 har fått tilsagn om økonomisk støtte til utslippsreduserende prosjekter i norsk næringsliv. Av disse er nå 109 ferdig verifiserte. Det inngår i tallgrunnlaget at 114 søknader er trukket, og 63 søknader har fått avslag.

Søknader som har fått avslag, er trukket eller er konfidensielle vises ikke i oversikten.

 Oversikt over innvilget støtte til tiltak

Støtte til måling 

For å bedre dokumentasjonen av NOx-utslipp gir NOx-fondet støtte til NOx-måling på skip og flyttbare rigger. 

I forbindelse med støtte til NOx-reduserende tiltak gir NOx-fondet også støtte til måling av NOx-utslipp, hvor kostnader til måling før og etter gjennomføring av tiltaket kan inkluderes som en del av investeringen.

Oversikt over innvilget støtte til måling 

Støtte til service og vedlikehold av SCR-anlegg på fartøy 

For å  bidra til at funksjonaliteten på SCR-anleggene, og spesielt NOx-reduksjonen, opprettholdes over tid, gir NOx-fondet støtte til service og vedlikehold av SCR-anlegg på fartøy.

Oversikt over innvilget støtte til service og vedlikehold av SCR-anlegg