Innvilget støtte

Innvilget støtte fra NOx-fondet innenfor NOx-avtalen 2018-2025. Omfatter støtte til NOx-reduserende tiltak, målinger og service og vedlikehold på SCR-anlegg.

Støtte til NOx-reduserende tiltak

NOx-fondet har hittil i NOx-avtalen 2018-2025 fått inn 563 søknader. Av disse er nå 149 ferdig verifiserte. Det inngår i tallgrunnlaget at 135 søknader er trukket, og 72 søknader har fått avslag. Resterende er under verifikasjon. 

Søknader som har fått avslag, er trukket eller er konfidensielle vises ikke i oversikten.

Oppdatert 29 august 2022.

Oversikt over innvilget støtte til tiltak

Støtte til måling 

For å bedre dokumentasjonen av NOx-utslipp eller i forbindelse med støtte til NOx-reduserende tiltak gir NOx-fondet støtte til NOx-måling på skip og flyttbare rigger. 

Oppdatert 29 august 2022.

Oversikt over innvilget støtte til måling 

Støtte til service og vedlikehold av SCR-anlegg på fartøy 

For å  bidra til at funksjonaliteten på SCR-anleggene, og spesielt NOx-reduksjonen, opprettholdes over tid, gir NOx-fondet støtte til service og vedlikehold av SCR-anlegg på fartøy.

Oppdatert 29 august 2022.

Oversikt over innvilget støtte til service og vedlikehold av SCR-anlegg