Teknologier og leverandører

NOx-fondet har laget en oversikt over leverandører av ulike typer NOx-reduserende tiltak.

Tabellene er utarbeidet for å hjelpe tiltakshavere tilsluttet NOx-fondet med å komme i gang med vurdering av ulike tiltak og leverandører i forhold til deres behov og prioriteringer. Notatet er ikke ment å favorisere eller å anbefale enkelte teknikker eller leverandører framfor andre.

Dette er et rullerende dokument som oppdateres ettersom nye teknikker viser seg gjeldende. I og med at markedet og teknikkene er i stadig utvikling, vil det selvsagt åpnes for også å inkludere teknikker eller leverandører som er tilgjengelige i dag, men som skulle mangle i denne oversikten.

Oversikt over leverandører:

Leverandøroversikt (Excel)