317 millioner kroner i støtte til nye prosjekter

Publisert

Innvilget støtte

NOx-fondet har vedtatt støtte til 12 nye tiltak i denne søknadsrunden. Samlet gir prosjektene en estimert NOx-reduksjon på 932 tonn og et støtteomfang på 317 millioner kroner.

På styremøtet 26. april ble 12 søknader behandlet, og alle prosjektene fikk tilsagn om støtte. Flere av prosjektene er inntil videre konfidensielle. Det gis derfor begrenset med detaljerte opplysninger om hver enkelt tildeling i denne omgang.

Type prosjekter som har fått tilsagn er som følger:

  • Olje og gass: Ett prosjekt med delelektrifisering av plattform og to prosjekter med energieffektivisering og NOx-rensing på borerigg.
  • Landbasert industri: Ett prosjekt med NOx-rensing (SNCR) på ny energisentral på Tine Jæren.
  • Skipsfart: Fire prosjekter med NOx-rensing (SCR), flere prosjekter i kombinasjon med nye motorer og/eller energieffektivisering.
  • Fiske: Fire prosjekter der gamle motorer byttes ut med nye motorer med NOx-rensing (SCR).

NOx-fondet har hittil i NOx-avtalen 2018-2025 fått inn 500 søknader. Tabellen under viser status for disse søknadene.

Totalt innkomne søknader

500

 

Tilsagn

381

 

Ferdig verifiserte

126

Midlertidig verifisert

52

 

Gjenstående verifikasjon

163

Trukket

104

 

Avslag

55