Dampomformer ved Norske Skog Skogn tilsvarer 73 tonn NOx redusert

Dampomformer

Foto: Norske Skog.

Norske Skog Skogn bytter ut dampomformer for å bli en mer ressurseffektiv og miljøvennlig papirfabrikk på Fiborgtangen med støtte fra NOx-fondet.

En stor dampomformer, kjøpt brukt fra en nedlagt svensk papirfabrikk, er ankommet papirfabrikken til Norske Skog Skogn på Fiborgtangen.

Omformeren gjenvinner energi i form av damp og vil bidra til å senke fremtidig NOx-utslipp fra fabrikken.

Uten en dampomformer må tilsvarende dampmengde produseres i eksisterende fyrkjeler. En slik produksjon vil føre til utslipp på 73 tonn NOx/år fra biobrensel og olje. NOx-fondet har derfor gitt tilsagn om støtte til nesten 30 millioner kroner for å sikre implementering og rask gjennomføring.

Dampomformeren har også kapasitet til å gjenvinne dampenergi fra den nye produksjonslinjen for TMP-masse som startes i 2024.

Total energibesparelse i form av gjenvunnet energi i dampomformeren vil da tilsvare et årlig strømforbruk til 14 000 eneboliger.

- Norsk Skog Skogn har en rekke del-prosjekter som alle gir gode utslippsreduksjoner både for NOx og klima, men det viktigste er at disse prosjektene henger sammen og at det på noe lengre sikt kan hentes ut synergier som gir store sprang i utslippsreduksjoner og energieffektivitet, sier daglig leder Tommy Johnsen i NOx-fondet.