Deepsea Nordkapp med nye tiltak som reduserer 320 tonn NOx

Foto: Odfjell Invest.

Odfjell Invest AS har fått utbetalt 70 millioner kroner av NOx-fondet knyttet til investeringer i NOx-reduserende tiltak på boreriggen Deepsea Nordkapp som har resultert i NOx-reduksjon på rundt 320 tonn i året.

Deepsea Nordkapp er en halvt nedsenkbar borerigg av typen Moss Maritime CS 60E. Riggen ble bygget ved Samsung Heavy Industries verftet i Sør-Korea og ble ferdigstilt i 2019. I dag holder riggen til på Alvheim-feltet i Norskehavet og eies og drives av Odfjell Drilling på oppdrag for Aker BP.

NOx-fondet har bevilget og utbetalt 70 millioner i støtte til NOx reduserende tiltak på Deepsea Nordkapp. Hovedmålet med prosjektet har vært å sikre maksimal NOx-reduksjon ved bruk av eksosrensing ved hjelp av SCR-anlegg kombinert med redusert energiforbruk og tilrettelegging av riggen for fremtidige nullutslippsløsninger. Prosjektet har omfattet installasjon av et hybrid kraftsystem, som benytter batteripakke i kombinasjon med mekanisk løpehjul, samt tilhørende oppgradert kraftdistribusjonssystem, et såkalt Direct Current (DC) grid.  

Superintendent Energy Management Per Rune Rydland i Odfjell Drilling forklarer at tiltakene reduserer NOx, CO2 og andre avgasser basert på ulike effekter, hvor hovedeffekten av NOx-reduksjonen oppnås gjennom bruk av eksosrensing i form av et SCR-anlegg.

- Dette resulterer i en NOx-utslippsreduksjon i størrelsesorden 70-90 %. I tillegg til bruk av eksosrensing er det gjort diverse energireduserende tiltak. Det er blant annet installert frekvensomformere til sjøvannspumper i riggens sjøvannskjølesystem og installert separate frekvensomformere til riggens ankervinsjer. Dette reduserer energibehovet for kjøling på riggen samt redusert energibehov rundt posisjonering over brønnen på feltet.

Illustrasjon av flywheel- og batterisystemet som er installert på Deepsea Nordkapp, Deepsea Atlantic, Deepsea Stavanger og Deepsea Aberdeen med støtte fra NOx-fondet.

Illustrasjon av flywheel- og batterisystemet som er installert på Deepsea Nordkapp, Deepsea Atlantic, Deepsea Stavanger og Deepsea Aberdeen med støtte fra NOx-fondet.

 

- I tillegg til besparelsene som er oppnådd ved rensing av eksosgassen har de energireduserende tiltakene muliggjort redusert dieselforbruk i størrelsesorden 10-15 %. Totalt gir dette en årlig NOx-reduksjon på 320 tonn. I tillegg til NOx-effektene gir tiltakene også en positiv effekt på CO2-utslipp fra riggen. Odfjell Drilling er opptatt av å minimere miljøpåvirkningen fra våre operasjoner, med fokus på å redusere utslipp til luft og sjø. Det er en økende etterspørsel etter energieffektive tjenester med lavere utslipp. Støtten fra NOx-fondet til gjennomføring av utslippsreduserende prosjekter har muliggjort utvikling av helt nye løsninger og mer konkurransedyktige tjenester. NOx-Fondet samt DNV og våre leverandører har vært fantastiske samarbeidspartnere i denne utviklingen. Som selskap hadde vi ikke hatt mulighet til å gjennomføre slike kraftfulle tiltak uten investeringsstøtte fra NOx-fondet. Dette er viktige steg på veien til å nå vår ambisjon om å bli et netto nullutslippsselskap innen 2050, avslutter Rydland.