Endringer i støttebetingelser

Publisert

Havet

AI-generert illustrasjon.

NOx-fondet har endret på enkelte støttebetingelser i den ordinære støtteordningen. Alle endringer trer i kraft 1. januar 2024.

Økning av støttesats for tiltak ble vedtatt på NOx-fondets styremøte den 18. oktober 2023. Støttesatsene for nye søknader ble endret fra 500 til 600 kr per kg NOx redusert med virkning fra 1. januar 2024.

 

På styremøtet 12. desember ble det vedtatt følgende endringer i støttebetingelser:

  • Støtte til nye tiltak med gjennomføring i 2026 vil ikke få avkortet støttetilsagn. Avkortningen i 2027 blir som tidligere.
  • Grense for avslag til små prosjekter forenkles ved å bare anvende grensen på mengde NOx redusert (minst 1 tonn). Prosent-grensen på 2 % NOx-reduksjon utgår.
  • Fartøy som har motorstørrelse under avgiftsgrensen (<750 kW), nedjustert eller ikke, vil ikke kunne få støtte til motorbytte m/SCR til større motor over avgiftsgrensen. Motorer som tidligere har vært nedjustert, og som oppjusteres over avgiftsgrensen, må kunne vise til minst et kvartal med NOx-rapportering for å kvalifisere til støtte til fremtidige tiltak.