ESA godkjenner NOx-avtalen 2026-2027

Publisert

Teamwork

EFTAs overvåkningsorgan (ESA) har godkjent tilleggsavtalen for NOx for perioden 2026-2027. NOx-fondet vil nå fatte vedtak for alle søknader om støtte til tiltak som er utsatt i påvente av denne avklaringen.

Under NOx-avtalen har næringsorganisasjonene en kollektiv forpliktelse til å redusere NOx-utslipp i samsvar med toårige utslippstak fastsatt i avtalen. Individuelle virksomheter gis full fritak fra NOx-avgiften, forutsatt at de er tilknyttet NOx-avtalen.

Denne siste godkjenningen dekker årene 2026 og 2027 og setter et utslippstak på 161 000 tonn NOx for den toårige perioden.

NOx-fondet vil nå fatte vedtak for alle søknader om støtte til tiltak som er utsatt i påvente av denne avklaringen. Ekstraordinært styremøte for dette er berammet til 27. juni.

Du kan lese ESAs beslutning her.

Merk at det i saksdokumentet fra ESA fremgår i pkt. 23:

Furthermore, the Norwegian authorities have committed to respecting the condition in point 14 of the CEEAG that aid cannot be awarded to undertakings in difficulty, as defined in the Guidelines on State aid for rescuing and restructuring non-financial undertakings in difficulty.

Norske myndigheter vil presisere nærmere hvordan dette vil bli fulgt opp for NOx-avtalen sin del.