Forventet kraftig økning i innbetalingssatsene

Publisert

vann

Innbetalingssatsene til NOx-fondet er forventet å øke betydelig i 2026 og 2027.

Innbetalingssatsene til NOx-fondet i 2023 er 17 kroner pr kg NOx utslipp for petroleumsaktivitet på sokkelen, og 11 kroner per kg NOx for øvrig aktivitet omfattet av NOx-avgiften.

For å nå NOx-avtalens krevende mål om utslippsreduksjoner, vil det være nødvendig å øke innbetalingssatsene de kommende årene for å finansiere NOx-fondets støtteordninger.

Dette vil merkes særlig de to siste årene av avtaleperioden (2026 og 2027), der høy og lav sats vil kunne økes opp mot hhv. 25 og 19 kr/per kg NOx. Fram til da vil det være kun mindre årlige økninger på 0,50 – 1 kr per kg NOx-utslipp.

Til sammenligning er NOx-avgiften for 2024 i statsbudsjettet foreslått til 25,50 kr/kg og det antas at den offentlige avgiften vil være rundt 30 kroner i 2027.

Økningen er nødvendig for å finansiere støtteordningene til NOx-fondet. Gjennom å legge det meste av økningen noen år frem i tid, er hensikten også å gi virksomhetene styrket insentiv for utslippsreduserende tiltak innenfor NOx-avtalens virketid, samtidig som det er reelt gjennomførbart å få tiltak på plass i tide.

Hva de eksakte innbetalingssatsene faktisk blir er fortsatt gjenstand for årlige avklaringer i NOx-fondet styre (satser for 2024 blir avklart 12. des.). Formålet med denne nyhetssaken er derfor å varsle våre tilsluttede virksomheter om en forventet utvikling slik at de i tide kan ta stilling til hvordan de vil møte endringen.