Havila Kystruten tar store skritt mot miljøvennlig skipsfart med LNG og batterier

Skipet av Havila Kystruten

Foto. Havila Kystruten.

Havila-skipene som seiler langs norskekysten reduserer NOx-utslippene med ca. 90 %. Rederiet anslår CO2-reduksjonene til ca. 35 % med dagens løsning, men teknologien tilrettelegger for ytterligere forbedringer.

Havila Kystruten Operations AS har fått tilsagn om støtte på 327 millioner kroner for å implementere miljøteknologi på sine fire nybygde passasjerskip. Denne betydningsfulle satsingen inkluderer bruken av flytende naturgass (LNG) i kombinasjon med batterier for å redusere utslippene. To av skipene (Havila Capella og Havila Castor) har allerede blitt ferdig verifisert for støtteutbetaling, mens de to gjenværende skipene (Havila Pollux og Havila Polaris) fortsatt er under verifikasjon.

- Dette er et stort skritt fremover for oss som rederi og for miljøet. Vi må redusere vår miljøpåvirkning, og denne investeringen med naturgass og batterier vil bidra betydelig til å oppnå våre mål – også utover det vi er forpliktet til under kystruteavtalen, sier kaptein Brynjard Ulvøy på Havila Capella, som er takknemlig for støtten fra NOx-fondet.

Teknologiene reduserer NOx-utslippene med 800 tonn årlig, noe som vil gi en positiv innvirkning på luftkvalitet og naturmiljø langs kysten. Skipet kan seile opptil ca. fire timer med ren batteridrift. Batterier og kraftsystem muliggjør svært effektiv energiproduksjon på gassmotorene, som sammen med effektivt skrogdesign og varmegjenvinning bidrar til lavt drivstofforbruk. Dette tilrettelegger også for veien videre mot CO2-nøytral drift. Dette kan oppnås ved nye batterier med større kapasitet, bedre muligheter for lading fra land og økt bruk av biogass når dette blir tilgjengelig i større omfang enn i dag. Med det store skrittet mot mer miljøvennlig skipsfart håper Havila Kystruten å inspirere andre aktører i bransjen til å ta lignende initiativer.

- Havila Kystruten tar et viktig steg mot en renere fremtid for maritim industri. Vi er glade for å støtte dem i deres innsats for å redusere NOx-utslippene, som har betydelige positive ringvirkninger for både miljøet og folkehelsen, sier styreleder i NOx-fondet, Tor Arnesen.

kaptein tommy og tor.jpg

Fra venstre, daglig leder i NOx-fondet Tommy Johnsen, Kaptein Ulvøy på Havila Capella og styreleder i NOx-fondet Tor Arnesen (Foto: Fleddum).

 

- Denne investeringen er et eksempel på hvordan det er mulig å kombinere mer bærekraftige løsninger med effektiv drift. Vi har fortsatt tro på LNG som en god overgangsteknologi mot null-utslipp, når det kombineres med det fremtidsbildet som Havila beskriver, sier daglig leder i NOx-fondet, Tommy Johnsen. Han bemerker også at de ekstreme LNG-prisene for omtrent ett år tilbake neppe gjentar seg, ettersom Europa nå har lært seg å leve uten russisk gass.

- Bruk av LNG og batterier viser seg å være en levedyktig løsning for å redusere utslippene og fremme en mer bærekraftig fremtid for den maritime sektoren, men det er fortsatt noen utfordringer som må løses på sikt, blant annet infrastruktur for å lade batteriene langs kysten. Her kan NOx-fondet ta en rolle fremover avslutter Ulvøy.