Innbetalingssatser for 2023

Innbetalingssatser / Payment rates

Publisert

NOx-utslipp fra pipe

Innbetalingssatsen for 2023 vil øke med på 50 øre per kg NOx-utslipp for både høy og lav sats.

Det er besluttet at innbetalingssatsene for 2023 blir som følger:

  • Høy sats: 17 kr per kg NOx (øker fra 16,50 kr per kg)
  • Lav sats: 11 kr per kg NOx (øker fra 10,50 kr per kg)

Høy sats gjelder for olje- og gassvirksomhet på sokkelen. Lav sats gjelder for all annen NOx-avgiftspliktig aktivitet (skipsfart, fiske, industri, luftfart og jernbane).

Til sammenligning er det forslag i Statsbudsjettet om å øke fiskal NOx-avgift fra 23,79 i 2022 til 24,46 kr per kg NOx for 2023.