Noble reduserer NOx-utslippene med 600 tonn årlig

NOx-reduksjoner / NOx reductions

Publisert

Jack-up riggen Noble Invincible

Det er et stort potensial for å redusere betydelige mengder CO2- og NOx-utslipp på rigger. NOx-fondet har vært på besøk på jack-up riggen Noble Invincible for å se på NOx-reduserende tiltak som er gjennomført og gitt støtte fra NOx-fondet.

Noble, som i 2022 fusjonerte med tidligere Maersk Drilling, har i løpet av de siste tre årene gjennomført utslippsreduserende tiltak på tre av sine jack-up rigger, Noble Integrator, Noble Intrepid og Noble Invincible. I forbindelse med oppgraderingen av den siste riggen, Noble Invincible, ble NOx-fondet invitert ombord mens riggen lå i Grenaa i Danmark for å se på tiltakene som er utført med støtte fra NOx-fondet.

De tre riggene har gjennomgått den samme oppgraderingen med installasjon av batterier og ettermontering av SCR-anlegg.  Samlet vil tiltakene på de tre riggene bidra med store utslippsreduksjoner av både NOx og CO2 og er et viktig bidrag for NOx-fondet for å oppfylle utslippskravene i NOx-avtalen, sier daglig leder i NOx fondet Tommy Johnsen. Den totale utslippsreduksjonen er beregnet til 600 tonn NOx årlig og har fått innvilget en samlet støtte på 185 millioner kroner.

Energilagring

Riggene har blitt oppgradert med et energilagringssystem bestående av to battericontainere plassert på boredekket. Energilagringssystemet er designet slik at man kan gjenvinne energien fra bremsekraft i drillingsystemet under operasjon, en energi som tidligere ikke ble utnyttet. De nye batteriene bidrar til å jevne ut effekttopper under operasjon og vil fungere som et reservekraftsystem. Dette sikrer jevnere belastning på motorene og muliggjør drift av færre motorer i enkelte driftsfaser.

Ettermontering av SCR-anlegg

Ettermontering av SCR-anlegg er den viktigste bidragsyteren for å få ned riggenes totale NOx-utslipp, men det er krevende å installere slike systemer i eksisterende objekter. Utfordringene er ofte knyttet til plass og vektbegrensninger ombord. For Noble har det vært viktig å finne en teknisk god løsning, som muliggjør enkelt vedlikehold av katalysatorene og sikre effektiv bunkring av urea. Noble har valgt en løsning hvor urea lagres i flyttbare containertanker på dekk ombord i riggen. Det gjør det mulig å bunkre urea enkelt og sikkert med kran ved å bytte ut containertanken med en ny fra et ventende supplyfartøy ifølge teknisk sjef North Sea, Sveinung Flystveit i Noble.

Støtte til kombinasjonstiltak

Noble har fått innvilget støtte fra NOx-fondet gjennom støtteprogrammet for kombinasjonstiltak. Rene tiltak med SCR-anlegg går ofte i taket for maksimal støtteandel fordi de har en høy NOx- reduksjon, men lav investeringskostnad. For rene energieffektiviseringstiltak er sitasjonen motsatt. De oppnår ofte en lav støtteandel fordi NOx-reduksjonen av tiltaket er liten. Støtteordningen for kombinasjonstiltak gjør det mulig å søke effektiviseringstiltak sammen med SCR-anlegg. Fordelen med ordningen er at fondet ser på total tiltakskostnad for prosjektene samlet, samtidig som en høy NOx-reduksjonen gir en høy støtteandel.