NOx-avtalen forlenges til 2027

Publisert

Daglig leder Tommy Johnsen

Daglig leder Tommy Johnsen

Klima- og miljødepartementet og næringsorganisasjonene har forlenget NOx-avtalen (2018-2025) med to år, slik at virketiden løper ut 2027. Tillegget innebærer at det fastsettes utslippstak for årene 2026-2027, og at avtalen gir grunnlag for avgiftsfritak for NOx-avgift til 31. desember 2027.

Næringslivets NOx-fond skal sørge for at miljømålene i NOx-avtalen oppfylles.

- NOx-avtalen er en viktig miljøavtale for næringslivet og bedriftene som er omfattet av ordningen. Forlengelsen innebærer forutsigbarhet for virksomhetene og NOx-fondets støtteordning bidrar til å sikre gjennomføring av viktige prosjekter som reduserer NOx-utslippene i Norge, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

- Dette har vi jobbet for lenge, og det er viktig for at vi skal kunne yte økonomisk støtte til store utslippsreduserende prosjekter som har blitt forsinket til etter 2025, sier daglig leder i NOx-fondet Tommy Johnsen. Han legger til  at den grønne omstillingen krever langsiktig arbeid og stabile, forutsigbare rammebetingelser. Forlengelsen av NOx-avtalen med to år støtter opp under dette.

Les mer:

Pressemelding fra Regjeringen

Nyhetssak fra NHO

Hva har NOx-avtalene betydd for miljø og næringsliv