NOx-fondet gir 188 millioner kroner i støtte til nye prosjekter

Håndtrykk

NOx-fondet har vedtatt støtte til 10 nye tiltak i den siste søknadsrunden i 2022. Samlet gir prosjektene en estimert NOx-reduksjon på 730 tonn og et støtteomfang på ca.188 millioner kroner.

På styremøtet 6. desember ble 12 søknader behandlet, og 10 prosjekter fikk tilsagn om støtte. Av disse gjelder fem av søknadene flåtefornyelse, to søknader gjelder energieffektiviseringstiltak, og tre søknader gjelder SCR-teknologi.

Prosjekter som har fått tilsagn fordelt over næring: 

  • Olje og gass har fått tilsagn om støtte til ett energieffektiviseringsprosjekt og ett SCR-prosjekt som vil gi en total NOx-reduksjon på 452 tonn.
  • Landbasert industri har fått tilsagn om støtte til ett energieffektiviseringsprosjekt som vil gi en NOx-reduksjon på 100 tonn.
  • Skipsfart har fått tilsagn om støtte til fem flåtefornyelser og ett SCR-prosjekt. Totalt vil dette gi en estimert NOx-reduksjon på 158 tonn.
  • Fiske har fått tilsagn om støtte til ett SCR-prosjekt som vil gi en NOx-reduksjon på 20 tonn.

Totaloversikt i NOx-avtalen 2018-2025:

NOx-fondet har hittil i NOx-avtalen 2018-2025 behandlet 575 søknader. Av disse er nå 159 ferdig verifiserte. Det inngår i tallgrunnlaget at 141 søknader er trukket, og 74 søknader har fått avslag. Resterende som har fått tilsagn om støtte er under verifikasjon.  

Oversikt over innvilget støtte