NOx-fondet gir 51 millioner kroner i støtte til nye prosjekter

Publisert

Grønn plante plantet i penger

AI-generert illustrasjon.

NOx-fondet har vedtatt støtte til fem nye tiltak på styremøtet i desember 2023. Samlet gir prosjektene en estimert NOx-reduksjon på 119 tonn og et støtteomfang på ca. 51 millioner kroner.

NOx-fondet har behandlet syv søknader på styremøtet i desember 2023. Totalt fikk seks prosjekter tilsagn om støtte, ett prosjekt er utsatt til neste styremøte og ett fikk avslag.

Fordelt over tiltakstyper, så var det fire virksomheter som fikk støtte til flåtefornyelse og ett fikk støtte til SCR-teknologi kombinert med motorbytte og en virksomhet fikk støtte til landstrøm.

Fordelt på næring, har skipsfart fått tilsagn om støtte til fire prosjekter, som vil gi en total NOx-reduksjon på 89 tonn. Fiske har fått tilsagn om støtte til ett prosjekt, som samlet vil gi en estimert NOx-reduksjon på 30 tonn.

Total oversikt over innvilget støtte i NOx-avtalen 2018-2025