NOx-fondet har gitt 25 millioner kroner i støtte til Hagland Shippings nye bulkskip

Hagland skip

NOx-fondet tildelte i januar Hagland Shipping 25 millioner kroner i støtte til bygging av fire nye selvlossende bulkskip. Skipene, som nå skal bygges ved Royal Bodewes i Nederland, vil bidra til betydelige utslippsreduksjoner og markere en viktig milepæl i flåtefornyelsen.

Grønnere nærskipsfart

Hagland Shipping har inngått kontrakt med det nederlandske verftet Royal Bodewes for bygging av fire selvlossende bulkskip på ca. 5000 DWT. De nye skipene vil erstatte eldre fartøy med tradisjonelle propulsjonsløsninger, og isteden benytte moderne, optimaliserte skip med plug-in batteri-hybridløsning og elektrisk lasthåndterer.

"Vi er stolte over å kunne bidra til å realisere disse nybyggene med ledende miljøteknologi som er kommersielt tilgjengelig hvor både NOx og CO2-utslipp vil bli redusert på norskekysten," sier Tommy Johnsen, daglig leder i NOx-fondet.

Store utslippsreduksjoner

Ved levering av de nye skipene, som forventes rundt slutten av 2025, vil minimum 75 % av Hagland Shippings flåte være utstyrt med batterihybrid-teknologi. Sammenlignet med de eldste skipene i flåten, forventes de nye skipene å redusere CO2-utslippet med 40-50 % og NOx-utslippet med 90-95 %. Skipene er også utstyrt med motorløsning som kan bygges om til metanoldrift i fremtiden, og et system for gjenvinning av overskuddsvarme fra motorpakken vil produsere nok strøm til å dekke skipets hotelldrift.