NOx-fondet øker støtten til urea

Publisert

Ureapellets

NOx-fondet har besluttet å øke støttesatsen fra kr 2,50 til kr 7,50 per kilo urea. Endringen trer i kraft for innkjøp av urea med leveringsdato fra og med 1. april 2022.

På grunn av høye energipriser, særlig for gass, har også prisen på urea økt betraktelig (gass er en viktig innsatsfaktor i produksjonen av ammoniakk og urea). Dette skaper økonomiske utfordringer for virksomhetene som har SCR-anlegg, som i sin tur vil kunne redusere bruken av SCR-anlegg og øke NOx-utslippene. NOx-fondets insentiver for bruk av anleggene forsterkes derfor for å unngå overskridelse av utslippstak og mulig påfølgende sanksjoner. Bruk av urea i SCR-anlegg i NOx-avgiftspliktig skipsfart reduserer NOx-utslippene med inntil 10 000 tonn per år. Det er da åpenbart at næringslivet ikke vil nå målene i NOx-avtalen hvis utslippsenheter med SCR-anlegg slutter å rense NOx på grunn av prisøkning på urea.

Tredobler støttesatsen

NOx-fondet øker støttesatsen fra kr 2,50 til kr 7,50 per kilo urea. NOx-fondet har tatt utgangspunkt i betalte fakturaer som er innsendt av brukere, og svar på spørreundersøkelsen fra både leverandører og næringer, ved fastsettelse av ny støttesats.

Fastsatt nivå er basert på en samlet vurdering av:

  • Dagens prisnivå (høyeste og gjennomsnitt) med forventning om fortsatt økning.
  • Virksomhetenes egenandel og lønnsom drift av SCR-anlegg.

Innsendelse av fakturaer for refusjon av utgifter til urea

For at NOx-fondet skal kunne følge med på prisendringer over tid, oppfordres det til å sende inn betalte ureafakturaer for refusjon så raskt som mulig etter at fakturaen er betalt.

Endringen trer i kraft for innkjøp av urea med leveringsdato fra og med 1. april 2022.