NOx-fondet øker støttesatsen til 600 kr/kg i 2024

Publisert

Penger

For søknader som får vedtak om støtte etter 1. januar 2024 blir støttesatsen 600 kr/kg.

Dagens støttesats er 500 kroner pr kg NOx redusert, og begrenset til maksimalt 70 % av kostnaden. NOx-fondet har besluttet at støttesatsen vil bli økt til 600 kroner pr kg NOx redusert for tiltak med vedtak om støtte etter 1. januar 2024.

Årsaken til økt støttesats er den senere tids kostnadsøkninger knyttet til utslippsreduserende tiltak.

Det er opp til søkerne å vurdere om de vil vente til etter årsskiftet med å få sine søknader behandlet, dersom det ikke er tidskritisk.

Det vil sannsynligvis komme flere endringer i støtteordningen med virkning fra årsskiftet. Disse endringene avventer imidlertid styrebehandling den 12. desember og vil dermed ikke være formelt avklart før den tid.