NOx-fondet øker ureastøtten ytterligere

NOx-fondet øker ureastøtten til maksimalt 15 kroner per kg urealøsning.

1. april 2022 økte NOx-fondet støttesatsen på urea fra 2,50 kr til 7,50 kr/kg pga kraftig prisstigning. Ureastøtten økes nå videre til 15 kroner per kg innkjøpt urea (40 % eller 32,5 % urealøsing i vann) med leveringsdato fra og med 1.oktober 2022. Støtten begrenses også av maksimal støtteutbetaling på 70 % av kostnaden. Årsaken er fortsatt prisstigning forårsaket av den høye prisen på gass (som er en viktig innsatsfaktor i ureaproduksjon). Ureastøtten gis for å sikre lønnsom bruk av urea i SCR-anlegg, noe som sikrer betydelige NOx-reduksjoner.

I tiden fremover er det viktig at NOx-fondet får en fortløpende oversikt over priser på urea. I den forbindelse oppfordres virksomheter til å sende inn søknad om refusjon fortløpende etter hvert som urea kjøpes, og ikke vente med å sende inn søknad mange måneder senere.

NOx-fondet oppfordrer virksomheter til å fortsette og etterleve plikten til å bruke SCR-anlegg, til tross for økt pris på urea i markedet. Dette for at virksomheter som er tilsluttet NOx-avtalen ikke skal komme i en situasjon hvor utslippstak i NOx-avtalen overskrides og sanksjon inntrer.