NOx-fondet støtter Berge Rederis banebrytende nullutslippsprosjekt med 150 millioner kroner

Skip

NOx-fondet har gitt Berge Rederi tilsagn om støtte på inntil 150 millioner kroner til et ambisiøst nullutslippsprosjekt som vil revolusjonere transporten av marmor fra Brønnøy til Omya Hustadmarmors produksjonsanlegg i Elnesvågen.

NOx-fondet har gitt tilsagn om støtte til Berge Rederi på inntil 150 millioner kroner til deres banebrytende nullutslippsprosjekt. Dette prosjektet innebærer byggingen av et skip på 13000 DWT som vil operere helt uten utslipp, ved hjelp av en stor batteripakke, rotorseil og landstrøm. Skipet vil bli verdens største bulkfartøy drevet utelukkende av batterier og vil operere på en av de lengste seilingsavstandene med batterielektrisk drift, ca. 230 nautiske mil mellom Elnesvågen og Brønnøy.

Bærekraftig skipsfart

Prosjektet vil ikke bare markere en milepæl i bærekraftig skipsfart, men vil også bidra med en betydelig reduksjon i NOx-utslipp på opptil 200 tonn per år. Teknologiene som vil bli brukt, inkluderer batterielektrisk fremdrift, rotorseil og elektrisk gravemaskin, samt ladeinfrastruktur støttet av Omya Hustadmarmor AS og Enova.

Markedsansvarlig Magnus Hexeberg i NOx-fondet sier at dette prosjektet representerer et stort skritt fremover for maritim bærekraft, og vi er stolte over å støtte Berge Rederi i deres innovative innsats for å redusere utslipp. Det viser hvordan samarbeid mellom vareeiere, rederi, teknologileverandører og virkemiddelapparat kan drive frem betydelige miljøforbedringer.

For mer informasjon, vennligst kontakt: Magnus Hexeberg, tlf. 99 51 55 58.