NOx-fondets støtte til Skyss hurtigbåtanbud

Publisert

Bølger etter båt

Skyss har nå kunngjort konkurransegrunnlaget for ny kontrakt for drift av hurtigbåtrutene mellom Bergen, Nordfjord og Sogn. Støttetilsagnet fra NOx-fondet er gyldig for alle tilbydere og går til den som vinner anbudet.

I februar 2023 gav fylkesutvalget fullmakt til å kunngjøre konkurransen og inngå kontrakt for drift av de aktuelle båtrutene med endestopp i Selje, Sogndal og Flåm. Kontrakten skal ha 15 års varighet og det stilles strenge miljøkrav med minst 70 prosent nullutslipp og minst 85 prosent reduksjon i klimagassutslipp.

Teknologien for nullutslipp på hurtigbåter begynner å bli tilstrekkelig moden for realisering, og støtte fra NOx-fondet skal bidra til teknologisprang og viktige utslippskutt. Vestland gikk i front med elektrifisering av fergeflåten og de gjør det nå også med hurtigbåter. Det er dette som må til frem mot 2030 og videre, sier daglig leder i NOx-fondet Tommy Johnsen.  

Tilsagnsbrev med støttebetingelser

Her er link til Skyss sin pressemelding