Tilsagn om støtte til NOx-reduserende tiltak

Støtteordninger / Fundings

Publisert

Glade mennesker

NOx-fondet har vedtatt støtte til ni nye tiltak i denne søknadsrunden. Samlet gir prosjektene en estimert NOx-reduksjon på 400 tonn og et støtteomfang på 167 millioner kroner.

På styremøtet 24. august ble 12 søknader behandlet hvorav ni prosjekter har fått tilsagn om støtte og tre prosjekter fikk avslag.

Type prosjekter som har fått tilsagn er som følger:

Olje og gass: Tre energieffektiviseringsprosjekter som vil gi en NOx-reduksjon på 197 tonn.

Fiske: Fire flåtefornyelser og en utskiftning av gammel motor med NOx-rensing (SCR). Totalt vil dette gi en NOx-reduksjon på 153 tonn.

Skipsfart: Ett prosjekt med energieffektiviseringstiltak på cruiseskip som skal redusere 50 tonn NOx.

Totaloversikt i NOx-avtalen 2018-2025:

NOx-fondet har hittil i NOx-avtalen 2018-2025 behandlet 563 søknader. Av disse er nå 149 ferdig verifiserte. Det inngår i tallgrunnlaget at 135 søknader er trukket, og 72 søknader har fått avslag. Resterende som har fått tilsagn om støtte er under verifikasjon.

Oversikt over innvilget støtte