Næringslivet har overholdt utslippsforpliktelsen for årene 2022 og 2023

Norsk næringsliv

Oppfyllelse av forpliktelsen om reduksjon av NOx-utslipp er nå bekreftet.

Miljødirektoratet har gått igjennom rapporterte utslipp av NOx fra de virksomhetene som er omfattet av NOx-avtalen 2018-2025 (-27).

De samlede utslippene for 2022 og 2023 ligger under 182.510 tonn, som er utslippstaket som skal overholdes. Næringslivet har overholdt utslippsforpliktelsen for de to årene.   

 

Se vedlagt brev fra Miljødirektoratet

For ytterligere utslippshistorikk se her: https://www.noxfondet.no/artikler/status/