Skip og havvindmøller

AI-generert illustrasjon.

NOx-fondets årsrapport for 2023 er nå tilgjengelig.

Rapporten inkluderer forhold som næringsorganisasjonene er pålagt å rapportere til myndighetene iht. NOx-avtalen.

I tillegg inneholder rapporten beskrivelser av hvilke endringer og viktige saker som har funnet sted i løpet av året, og hvordan næringslivet samlet sett ligger an med tanke på NOx-utslipp i forhold til utslippstaket i NOx-avtalen.

Næringslivet har overholdt utslippsforpliktelsen for 2022 og 2023 hvor samlet utslipp ikke skal overstige 182.510 tonn for de to årene.

Du kan lese rapporten her.