Tilsagn om støtte til NOx-reduserende tiltak for fergeruten Svolvær-Skrova-Skutvik

Lofoten

AI-generert illustrasjon.

NOx-fondet gir investeringsstøtte til nybygg eller ombygging av eksisterende fartøy som går inn på den aktuelle fergeruten Svolvær-Skrova-Skutvik med driftsoppstart av kontrakt 01.02.2026.

Vedlagt støttetilsagn legges til grunn for tilbydernes investeringsbeslutninger for utslippsreduserende løsninger. Virksomheten som vinner kontrakten vil få støttetilsagn som gjelder spesifikt for virksomheten og aktuelle fartøy, i henhold til angitte betingelser i dette dokumentet.

  • Maksimal samlet støtte er på 20 MNOK ved samlet årlig utslipp på 0 tonn NOx fra fergetrafikken i ny kontrakt for Svolvær-Skrova-Skutvik.
  • Støtte bortfaller i sin helhet dersom det samlede årlige NOx-utslippet fra hurtigbåtene overstiger 20 tonn. Samlet støttebeløp ved 20 tonn NOx/år er 10 MNOK, med påslag av 500 kr per kg NOx redusert til samlet årlig utslipp under 20 tonn.

Her er støttetilsagnet for de virksomhetene som velger å levere tilbud