Signer tilleggsavtale til NOx-avtalen nå!

Publisert

Signatur

NOx-avtalen 2018-2025 er forlenget med to år. Alle virksomheter må tilslutte seg den nye tilleggsavtalen for 2026-2027 for å ha rett til avgiftsfritak for statlig NOx-avgift fra 1.1.2026.

Avgiftsfritaket forutsetter at NOx-avtalen 2026-2027 (tilleggsavtale) godkjennes av EFTAs overvåkingsorgan (ESA).

Tilslutning innen 15. januar 2023
Vi ber alle virksomheter om å tilslutte seg tilleggsavtalen innen 15. januar 2023. Dette for å sikre kontinuitet i NOx-fondets arbeid og forutsigbarhet i tilgjengelige støttemidler. For å kunne få støtte til tiltak med gjennomføring i 2026-2027, må virksomheten være tilsluttet tilleggsavtalen for 2026-2027.

Virksomheter som er tilsluttet NOx-avtalen 2018-2025
For å tilslutte en virksomhet som er tilsluttet NOx-avtalen 2018-2025, skal signert tilslutningserklæring sendes inn elektronisk via NOx-fondets web-portal. Man må logge seg på med brukernavn og passord. Kontakt NOx-fondet dersom du trenger hjelp til pålogging.

Virksomheter som ikke er tilsluttet NOx-fondet
Tilslutning til NOx-fondet for virksomheter som ikke er tilsluttet NOx-fondet skal gjøres via denne lenken. Fyll inn din virksomhetsinformasjon og last opp signert tilslutningserklæring og firmaattest. Virksomheten må tilsluttes både NOx-avtalen 2018-2025 og tilleggsavtalen for 2026-2027.

Tilslutningserklæringen skal signeres av en i virksomheten med signaturrett.

NOx-avtalen 2026-2027 (tilleggsavtale)
Tilslutningserklæringen til NOx-avtalen 2026-2027 (tilleggsavtale)

Utslippsforpliktelsen i NOx-avtalen
NOx-utslippet fra kilder omfattet av avtalen skal holdes under et samlet utslippstak over perioder på to år:

  • Sum for 2018 og 2019: 202.510 tonn
  • Sum for 2020 og 2021: 192.510 tonn
  • Sum for 2022 og 2023: 182.510 tonn
  • Sum for 2024 og 2025: 172.510 tonn
  • Sum for 2026 og 2027: 161.000 tonn